Ön itt van most:böjt

böjt


November 16. A készületi idő második napja: Szent Máté apostol és evangelista emléke

„A vámszedésből hívott meg az örök Ige * a tanítványai közé, * és amikor megszólított, * arra buzdított, hogy őt kövesd, * és még országából is részesedést ígért. * Te pedig teljesen boldog, mindenről lemondtál, * a zűrzavart elhagytad, * és elszántan a nyomába léptél. - És most, Istent látó, * minthogy az ő kimondhatatlan színe-látására eljutottál, * esedezzél hozzá, * hogy világosítsa meg és üdvözítse a mi lelkünket!” /Alkonyati Zsolozsma/

November 15. A készületi idő első napja

Ma kezdődik a karácsonyi böjti időszak. Ez a nap szigorú böjt lenne. Éppen pénteki nappal kezdődik az önmegtagadás készületi időszaka, hogy aztán szerdán és péntekenként karácsonyig, böjti napokat tartsunk. Ezeken a napokon nem fogyasztunk állati eredetű ennivalót (mint pl. tojást vagy tejterméket), csak növényi eledelt.

Nem csak a testet vonjuk böjt alá, de a lelket is, azzal, hogy tudatosan figyelünk a bűnök elkerülésére. Különösen a hét főbűn ellen kell küzdenünk.

A készületi idő első napja, Szent Guriász, Számon és Abibosz hitvallók és vértanúk emléke.

„A háromszemélyű egy Istent vallottátok, * és megszüntettétek a pogány görögök sokistenhitű esztelenségét * a keresztnek általuk esztelenségnek vélt erejével, * legboldogabb szentek, * belőle merítettetek erőt, * és rendíthetetlen lélekkel elviseltétek * a kínvallatások szenvedéseit.”(1)

Böjti időszak kezdődik

A Jézus születését megelőző böjti, azaz bűnbánati időszak, ma kezdődik a keleti egyházban. Ez a készületi időszak, egyben gyógyulásunk és tisztulásunk ideje is, ami annyira lesz fontos számunkra, amennyire érezzük betegségeinket, fogyatékosságainkat, szenvedélyeinket. Így tudunk azonosulni a ménea* mai imádságával, amikor Guriász, Számon és Abibosz vértanúk segítségét kérjük:

„Könyörögjetek, szentek, hogy küzdelmeitek hív magasztalói megszabaduljanak a szőrnyű bűnös gondolatoktól!”**

Lépcsőfokok a böjtben

Megkezdődött a mai napon a böjti időszak, és ahogy Lépcsős Szent János nagy művében feltárja a lelki felemelkedés útját az üdvösség felé, úgy a „böjtnek” is vannak fokozatai, amelyek segítik a lelki gyarapodást. Érdekességként érdemes ezzel megismerkedni, hiszen Keleti Egyházunkban ezek a „fokozatok” ma is jelen vannak.

November 19. A készületi idő ötödik napja: Szent Abdiás próféta és Szent Barlaám Vértanú emléke

„Égi, isteni fénnyel megvilágosítva, előre hirdetted a pogányoknak a jövendő üdvösséget, minden dicséretre méltó.” (A hajnali szolgálaton)

„Papként ajánlottál fel mindent, * és most Isten színe előtt állasz, * mert eléje járultál, * de nem idegen dolgok vérével, * hanem a sajátoddal, * és vértanú-kézzel áldoztál jó illatú tömjénáldozatot, * de nem a csalárd démonoknak, * hanem az Üdvözítő és Uralkodó Krisztusnak, * az örökkévaló Királynak, ó boldog!” (Alkonyati zsolozsma)

Közelgő események

A Lexikonból

A felajánlott kenyér és bor együttes letakarására szolgáló nagy takaró. A liturgikus ruha anyagából...