Ön itt van most:Rólunk / Pályázat információ

Pályázat információ


Szihalom Mozgáskorlátozottainak és Barátainak Egyesülete

„Egyedül félszárnyú angyalok vagyunk”

EFOP-1.3.7-17-2017-00156

Támogatás összege: 49996336 Ft
Összköltség: 49996336 Ft
A projekt megvalósításának kezdete: 2018.02.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2020.02.01.
Záró elszámolás benyújtásának határideje: 2020.07.30.
Támogatás intenzitása: 100%

Pályázat rövid bemutatása

Az EU-s támogatás segítségével, a Szihalom Mozgáskorlátozottainak és Barátainak Egyesülete (mint konzorciumvezető) és a Egri Görögkatolikus Szervezőlelkészség (mint konzorciumi partner) szervezetekből álló konzorcium által megvalósítani tervezett (a Szakmai Tervben részletezett) hátránykompenzációs tevékenységek szignifikánsan hozzájárulnak a társadalmi esélyegyenlőség fokozásához, valamint az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépéshez.

A Szihalom Mozgáskorlátozottainak és Barátainak Egyesülete a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének (MEOSZ) tagja, kiemelten közhasznú civil szervezet. A Szervezet - a társadalmi ellátó rendszer mellett - a települési önkormányzattal közösen
fontos szerepet tölt be, a helyi fogyatékossággal élő, elsősorban mozgássérült emberek megsegítésében, a társadalmi életben való egyenrangú részvétel biztosításában.

A Szervezet hiánypótló szociális, egészségügyi, képzési és életvitelt segítő szolgáltatásokat nyújt. Alapvető célja a fogyatékossággal élő személyek társadalomban való aktív részvételének elősegítése, számukra és a családtagjaiknak mentális, pszichés, sorstársi és rehabilitációs segítség nyújtása. A társadalmi beilleszkedést segítő közösségi szolgáltatásokat biztosít az életvitel, a kultúra, a művészet, az önmegvalósítás, a sport, a szabadidősport, pihenés és rehabilitáció területén.

A Egri Görögkatolikus Szervezőlelkészség fontos szerepet tölt be a helyi közösség életében, mivel a település népességének több mint 8 százaléka görögkatolikus vallású. A fenti 2 szervezet a helyi esélyegyenlőségi célcsoportok megszólítása és közösségbe vonása, a szemléletformálás és a hátrányos helyzetű személyek integrációja terén széles körű szakmai tapasztalatokkal bír. Meghatározó szereppel bír a helyben lévő közösségek megtartó erejének erősítésében, a hátrányos helyzetű személyek befogadásában, a leszakadó rétegek támogatásában, a mélyszegénységben és a többségi (helyi) társadalomban élők közötti szociokulturális hátrányok mérséklésében.

Közelgő események

A Lexikonból

A napi szent életét, vagy az ünnepnap titkát foglalja össze röviden. A hajnali zsolozsmában, a konták után olvassák.