Ünnepi szent liturgia sticky icon

Időpont: 
2017. Március 25. - 17:00
Helyszín: 
Angolkisasszonyok iskolakápolnája, Eger, Kossuth Lajos út 8.

Szűz Mária örömhírvétele

Örömhírvétel ünnepe sticky icon

Lk 1, 24-38

E napok után felesége, Erzsébet, gyermeket fogant, és öt hónapon át eltitkolta. "Ezt tette hát nekem az Úr - mondta - azokban a napokban, amikor rám tekintett, és ami az emberek előtt szégyenemre volt, attól megszabadított."

Jézus születésének hírüladása

A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá és megszólította: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál.” E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége.” Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta és mondta neki: „A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az Isten Fiának fogják hívni. Íme, rokonod, Erzsébet is fogant öregségében, s már a hatodik hónapban van, noha meddőnek mondták, mert Istennél semmi sem lehetetlen.” Mária így válaszolt: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.” Erre az angyal eltávozott.

Újabb hittanos sikerek az egyházmegyei fordulón

Örömmel adunk hírt arról, hogy az Egri Szervezőlelkészség hittanosaiból szervezett csapatok mindegyike továbbjutott a Görögkatolikus Metropólia által hirdetett hit- és erkölcstan verseny országos fordulójába.
A Miskolci Görögkatolikus Általános Iskolában március 18-án rendezett egyházmegyei fordulón az alábbi eredmények születtek:
I. helyezett lett az állami iskolák 5-6. osztályosai között Hajas Lili Anna és Géczi Nándor.
A II. helyet szerezte meg az állami iskolák kategóriájának 7-8. osztályosainál az Estók Éva, Girhiny Csenge, Girhiny Lackó alkotta csapat.
III. lett az egyházi iskolák 5-6. osztályos korcsoportjában Brunczel Borbála és Figeczki Flóra.
Mindegyiküknek szeretettel gratulálunk!

Reggeli zsolozsma

Időpont: 
2017. Március 26. - 08:30
Helyszín: 
Angolkisasszonyok iskolakápolnája, Eger, Kossuth Lajos út 8.

Utrenyét végzünk a kispaptalálkozón résztvevő görögkatolikus papnövendékekkel. A szertartásra mindenkit szeretettel várunk!

IX. Imaóra, Nagy esti zsolozsma kenyéráldással és reggeli istentisztelet

Időpont: 
2017. Március 24. - 17:00
Helyszín: 
Angolkisasszonyok iskolakápolnája, Eger, Kossuth Lajos út 8.

Szűz Mária örömhírvétele ünnepének előestéjén végezzük a fenti szertartásokat, hogy szombaton méltóképpen ünnepelhessünk.

„Aki engem lát, látja az Atyát is”

Keleti Egyházunk múlt héten, a nagyböjt első hetén ünnepelte az „Ortodoxia vasárnapját”. Ezen a napon emlékezünk meg az ikonrombolás eretneksége felett aratott győzelemről. Talán érdemes végiggondolnunk miért olyan fontos ez a győzelem, hogy egyenesen az ortodoxia, azaz az igaz hit győzelmeként tekintünk rá. Az ikonrombolás ugyanis ma is zajlik, más eszközökkel.