November 19. A készületi idő ötödik napja: Szent Abdiás próféta és Szent Barlaám Vértanú emléke

„Égi, isteni fénnyel megvilágosítva, előre hirdetted a pogányoknak a jövendő üdvösséget, minden dicséretre méltó.” (A hajnali szolgálaton)

Tanítás

A prófétai jövendölések legnagyobb ígérete a Messiás eljövetele, aki végérvényesen legyőzi a rosszat. Abdiás Edomról, Ézsau leszármazottairól jövendöl, akik elnyerik méltó büntetésüket, mert „Erőszakos voltál testvéreddel, Jákobbal szemben, ezért szégyen borít el, és végképpen kiirtanak.” (Abdiás 10)

November 18. A készületi idő negyedik napja: Szent Platón és Rómánosz vértanúk emléke

„Minden érzékszervedet legyőzted, * gondolataidat a magasságbeli életre irányoztad, * Istent szerető lelkülettel és nemesen érző lélekkel * a látható dolgokat silányságuk és alantasságuk miatt megvetetted. * Krisztusért marcangoltak, tűzön égettek, * de állhatatos maradtál, legdrágább vértanú!” (Alkonyati Zsolozsma)

November 17. A készületi idő harmadik napja: Szentek között élő Csodatevő Gergely atyánknak, Neocezárea püspökének emléke

„Sok csodatétel adományával felruházva * csodajelekkel az ördögöt elűzted, * és az emberek betegségeit megszüntetted, legbölcsebb Gergely, * ki tetteidtől nyerted nevedet, * mert helyesen Csodatevőnek neveztek el.” (Konták – reggeli zsolozsma)

November 16. A készületi idő második napja: Szent Máté apostol és evangelista emléke

„A vámszedésből hívott meg az örök Ige * a tanítványai közé, * és amikor megszólított, * arra buzdított, hogy őt kövesd, * és még országából is részesedést ígért. * Te pedig teljesen boldog, mindenről lemondtál, * a zűrzavart elhagytad, * és elszántan a nyomába léptél. - És most, Istent látó, * minthogy az ő kimondhatatlan színe-látására eljutottál, * esedezzél hozzá, * hogy világosítsa meg és üdvözítse a mi lelkünket!” /Alkonyati Zsolozsma/

Böjti vezérfonal

A mai nappal (november 15.) megkezdődött Egyházunkban a karácsonyt megelőző bűnbánati időszak, ezért újraindítjuk a karácsonyi lelki előkészület vezérfonalát. Balázs atya szövegein keresztül lelki táplálékhoz juthatnak a böjtben, ami különösen fontos most, a világjárvány idején.

November 15. A készületi idő első napja

A mai nappal kezdődik a karácsonyi böjti időszak. Ez a nap szigorú böjt lenne. Ám vasárnapra esik, így vecsernyével kezdjük meg az önmegtagadás készületi időszakát, hogy ezután egy lelki utazást végezzünk karácsonyig. Ezeken a napokon nem fogyasztunk húst, ha a böjti időszak eredeti formáját követjük. Hétfőn, szerdán és pénteken, állati eredetű ennivalót (mint pl. tojást vagy tejterméket) sem, csak növényi eledelt. Ezzel az előírással nem minősül olyan szigorúnak az eredeti fegyelem, a húsvét előtti böjthöz képest, mert a karácsonyi böjtben elénk táruló ünnepi napokon lehet halat fogyasztani.

Aki így tartja meg a böjti előírást, jól teszi, az Egyház eredeti, ősi fegyelmét követi. Isten által kijelölt utat kaptunk, a Szentlélek vezetésével jutottunk ehhez az előíráshoz. Amint a napkeleti bölcsek is elindultak – talán ők is 40 nappal Jézus születése előtt -, és vezette őket egy csillag, úgy vezet bennünket az Egyház fegyelme és lelki vezérfonala, amit elénk tár nap, mint nap a karácsonyig tartó egyházi naptár.

Ahogy látjuk, nem csak a testet vonjuk böjt alá, de a lelket is, azzal, hogy tudatosan figyelünk Egyházunk előírására, és a bűnök elkerülésére.

A készületi idő első napja, Szent Guriász, Számon és Abibosz hitvallók és vértanúk emléke.

„A háromszemélyű egy Istent vallottátok, * és megszüntettétek a pogány görögök sokistenhitű esztelenségét * a keresztnek általuk esztelenségnek vélt erejével, * legboldogabb szentek, * belőle merítettetek erőt, * és rendíthetetlen lélekkel elviseltétek * a kínvallatások szenvedéseit.”(1)

Jézus ikon

Közelgő események

A Lexikonból

Az a templomi könyv, melyben a húsvéttól mindenszentek vasárnapjáig terjedő időszak énekei találhatók.