Ön itt van most:Paróchus blog / Szent Habakukk próféta emléke – December 2., a készület tizennyolcadik napja

Szent Habakukk próféta emléke – December 2., a készület tizennyolcadik napja


By Demkó Balázs - Posted on 02 december 2020

„Most már látja az Egyház a keresztfára fölemelt Napot, amint előre megjövendölted, legszentebb Habakukk!”(Hajnali szolgálaton)

Tanítás

A jövendöléseket, amelyeket próféciáknak is mondanak, az egyházban általánosan úgy értelmezik, mint a szabad jövőre vonatkozó ismeretek közlését, azaz annak feltárását, hogyan fog Isten cselekedni a jövőben. A próféták azt is megjövendölik, hogyan fog Isten az emberek szabad akaratával élni a jövőben, és hogy Isten akarata és az ember szabad akaratának kölcsönös hatása milyen eseményeket fog eredményezni.

Az ószövetségi jövendölések főleg a zsidó népre vonatkoztak, továbbá a velük kapcsolatba került nemzetekre és az eljövendő Messiásra.

Az ószövetségi szentírásban található valamennyi jövendölés beteljesült, kivéve azokat, amelyek a „végső napokra” vonatkoznak. A nem teljesült próféciák Krisztus Urunk második eljövetelét megelőző jeleket, az utolsó ítéletet és az „új eget és az új földet” jövendölik meg. Ezeknek a próféciáknak a zöme Izajás és Dániel próféták könyveiben találhatók.

Szent Habakukk próféta a zsidó fogság előtt jövendölt Jeruzsálem elfoglalásáról és a Messiás koráról, amikor a törvény helyett a hit lesz az alapja Isten gyermekeinek. „Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember hitből él.” (Ha 2, 4)

Jézus Krisztus születésére várakozva Urunkra vonatkoztatjuk Habakukk próféta ezen jövendölését is: „Témán felől jön az Isten, Párán hegyéről a Szent. Fensége beborítja az eget, dicsőségével megtelik a föld...” (Hab 3, 3)

A négy evangéliumban Jézus sok utalását tesz az utolsó napokra vonatkozóan, amelyek közül íme az egyik prófécia: „…amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?” (Lk 18,8)

A templomok elnéptelenedése, a keresztény értékrend háttérbeszorulása mintha a mi korunkról beszélne.

Elmélkedés

„A szent atyák a végső időbeli nemzedékekről jövendöltek. Mit tettünk mi? - kérdezték. És egyikük a nagy Iszkhürión atya válaszolt: Megtartottuk Isten parancsait. Ők azonban tovább kérdezték: Akik utánunk jönnek, mit tesznek majd? Ő azt mondta: „Ők a mi munkánk feléig érnek el. És az utánunk következők? - kérdezték. „Ama kor emberei semmiféle tettet nem visznek végbe. De olyan kísértés támad majd, hogy akik helytállnak abban az időben, azokat nagyobbnak tartják majd, mint minket és atyáinkat.”*

Tanács

Hitből élni, azt is jelenti: hitből cselekedni. Érdemes számba venni, mi az amit hitünkből fakadóan meg kell tenni, és mi az amit hitünkből fakadóan nem tehetünk meg? Ilyen beszélgetést érdemes a családban, is kezdeményezni.

A mai szentírási szakasz: Habakukk próféta könyve, valamint: 1Tim 1, 5-22-6,11a; Lk 18, 15-17. 26-30

----
*A Szent Öregek Könyve 181. old. – Bizantínológiai Intézeti Alapítvány Bp. 2001

Címkék

Közelgő események

A Lexikonból

Leülő-ének. A "leülő-t" bezáró tropársor, melyet a zsoltárolvasás meghallgatása után ugyancsak ülve...