Kedves Testvérek! sticky icon

Szeretnék meggyújtani egy szimbolikus mécsest, ami 24 órán át ég, jelezve, hogy az Egri Görögkatolikus Szervezőlelkészség területén a bizánci rítusú hívek imádkoznak Hazánkért és a világért, hogy megálljon ez a járvány.

Meggyőződésem, hogy a sátán munkája mindaz, ami most történik, és evangéliumi választ kell adnunk rá. Azt kell tennünk, amit a mai evangéliumi szakaszban hallottunk: „Ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal.” (Mk 9,29)

Kérem a híveket, gyerekeket, fiatalokat, időseket, hogy vállaljanak egy órát a nap 24 órájából, amit csöndes imádságban töltenek! Amikor félretesznek mindent és csak Istennek szentelnek 60 percet.

Ismerve a gonosz lelket, semmi sem fontos neki annyira, mint az, hogy elszakítson bennünket az imától, mert ismeri annak erejét, és ismeri Isten jóságát, Aki az ima nyomán kegyelmet ad.

Az Ellenség igazi eszköze a félelem, a szenvedélyeinken keresztül a zaklatás, az imádság idején a szétszórtság, a sietség, hogy megakadályozza szívünk őszinte sóhaját, ami az ima legnagyobb ereje.

Vegyük elő a Zsoltároskönyvet, az Istenszülő Szűz Mária Akatisztoszát vagy a Parakliszt, az imafűzért, Szent Miklós Akatisztoszát, aki Egyházunk védőszentje!

Állítsuk magunk mellé a szenteket, és szerezzünk tapasztalatot közbenjárásukról és Isten irgalmáról ezekben a nehéz napokban!

Kérem a híveket, akik olvassák ezt a felhívást, hogy jelezzék nekem SMS-ben, hogy a ma délután 15 órakor kezdődő imánk 24 órájából melyik órát vállalják, mikor „gyújtanak mécsest”! Magam részéről a hajnali időt választom, 2 óra és 3 óra között, de nagy örömünk lesz, ha a 24 óra mindegyik órájában nem egy, hanem több keresztény is imádkozik.

Meddig tegyük ezt? Amíg hivatalossá nem teszik a járvány befejezését, és nem lesz újra szabad a nyilvános istentisztelet!

Egy hétre vállalja mindenki a kitűzött időt, és aztán életünk beosztásához igazítva módosíthat minden imádságban részt vevő, de kérem, hogy ebben az esetben szóljanak nekem, hogy gondoskodjunk a lyukas óra betöltéséről.

Az idő betartása áldozatunk része, mint a napszak is, ha valaki éjszaka vállalja az imát.

Tegyük ezt a vállalást és felajánlást derűsen, mert „az ima, lelki lélegzés. Amikor imádkozunk, a Szentlelket lélegezzük be: „imádkozzatok a Szentlélekben” (Júd 1, 20). Így tehát minden egyházi imádság a Szentlélek lélegzése, mintegy lelki levegő, s ezzel együtt világosság, lelki tűz, lelki táplálék és öltözet.” Mondja Kronstadti Szent János.

Bizalommal és szeretettel:

Balázs atya

Eger, 2020. 03. 22.

Püspöki rendelkezés sticky icon

A Görögkatolikus Metropólia március 18-i általános érvényű rendelkezését (2. p.) kiegészítve a sajátos járványügyi helyzetre való tekintettel Miskolc Megyei Jogú Város területén a nyilvános liturgiák végzését 2020. március 22-én hajnaltól felfüggesztem. A koronavírus járvány magyarországi megjelenése miatt meghirdetett veszélyhelyzetben a krisztushívőket (különösen is a 60 éven felülieket) otthonmaradásra, a parókusokat zárt templomban történő intenzív imádságra kérem fel. A vasárnapi Szent Liturgiát vagy zsolozsmát a rendelkezésre álló technikai eszközök révén közvetíthetik a hívek felé, akik az otthoni imádsággal, szentírásolvasással, Istennek tetsző cselekedetekkel kapcsolódjanak be az Egyház imájába. Hétközben Krétai Szent András bűnbánati kánonjával és az Istenszülőhöz intézett Akathisztosz himnusszal folytassák imádságos szolgálatukat!

A március 29-re tervezett szentföldi gyűjtést nem kell meghirdetni, hanem azt egy későbbi időpontban tervezzük majd megvalósítani.

Kérem, hogy e rendkívüli helyzetben mindnyájan gondviselő Istenünkhöz imádkozzunk a járvány által sújtott vagy fenyegetett embertársainkért és különösen is figyeljünk egymásra!

Miskolc, 2020. március 21.

✠ Atanáz
püspök

A szervezőlelkészség működése a rendkívüli helyzetben sticky icon

A rendkívüli helyzetre való tekintettel vasárnap nem lesz Szent Liturgia Egerben. Azonban 11 órától délig gyónási lehetőség lesz, és akik szentgyónáshoz járulnak, őket megáldoztatjuk.

A március 25. Örömhírvétel ünnepén nem lesz nyilvános szertartás. Az előesti ünnepi vecsernye elvégzésre kerül, de a helyi érseki rendelethez igazodva, Szent Liturgiát nem végzünk. (A hívek nélküli Szent Liturgia idegen gyakorlat a Keleti Egyházban.) A rendkívüli járványveszély miatt ezt a gyakorlatot követjük, amíg nem születik más rendelkezés.

Kérjük idős híveinket, hogy maradjanak otthon és imádkozzanak egyházunk előírása szerint, Akatisztoszt és más imákat, amelyeket Egyházmegyénk honlapján találnak. Gyónást és szentáldozást a betegek számára bármikor biztosítunk!

A járvány veszély idején végzendő imádság így fogalmaz a Nagy Szerkönyvben: "...szünetel a szent igehirdetés, a szent titkok bemutatása, a szent dalok zengése nagyobbrészt elhallgatott." Ennek a keserű szenvedésnek az idejét éljük, és imádkozzunk a mihamarabbi szabadulásért!

Minden későbbi változásról a honlapon keresztül értesítést adunk!

Demkó Balázs egri szervezőlelkész

Böjti eledelek - receptgyűjtemény sticky icon

Fontos, hogy böjti időben az előírásokat megtartva étkezzünk és mégis változatos és kielégítő táplálékot vegyünk magunkhoz. Ebben szeretnénk az alábbi receptekkel segítségükre lenni. Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult a receptgyűjtemény összeállításához!

Új Szent Efrém Akathisztosza sticky icon

Az Akathisztosz szövegének közreadásával szeretnénk segíteni imádságukat. Szent Efrém akathisztoszát a "Tovább" gombra kattintva a mellékletben találják meg.

Március 25. Örömhírvétel ünnepe

Az alábbi linken olvashatják Balázs atya korábbi bejegyzését az ünnep kapcsán.
Reméljük, így szebb és könnyebb lesz ezt a napot átélni!

http://egriparochia.hu/blog/oromhirvetel-unnepe