A szervezőlelkészség működése a rendkívüli helyzetben

A rendkívüli helyzetre való tekintettel vasárnap nem lesz Szent Liturgia Egerben. Azonban 11 órától délig gyónási lehetőség lesz, és akik szentgyónáshoz járulnak, őket megáldoztatjuk.

A március 25. Örömhírvétel ünnepén nem lesz nyilvános szertartás. Az előesti ünnepi vecsernye elvégzésre kerül, de a helyi érseki rendelethez igazodva, Szent Liturgiát nem végzünk. (A hívek nélküli Szent Liturgia idegen gyakorlat a Keleti Egyházban.) A rendkívüli járványveszély miatt ezt a gyakorlatot követjük, amíg nem születik más rendelkezés.

Kérjük idős híveinket, hogy maradjanak otthon és imádkozzanak egyházunk előírása szerint, Akatisztoszt és más imákat, amelyeket Egyházmegyénk honlapján találnak. Gyónást és szentáldozást a betegek számára bármikor biztosítunk!

A járvány veszély idején végzendő imádság így fogalmaz a Nagy Szerkönyvben: "...szünetel a szent igehirdetés, a szent titkok bemutatása, a szent dalok zengése nagyobbrészt elhallgatott." Ennek a keserű szenvedésnek az idejét éljük, és imádkozzunk a mihamarabbi szabadulásért!

Minden későbbi változásról a honlapon keresztül értesítést adunk!

Demkó Balázs egri szervezőlelkész

Hittanosaink az országos fordulóban!

Március 6-án rendezték az idei hittanverseny egyházmegyei fordulóját Miskolcon, ahová az Egri Szervezőlelkészség két csapata jutott be.

Az 5-6. osztályosok korosztályában a Brunczel Annamária, Budai Soma, Hajas János alkotta csapat másodikként került az országos fordulóba.
A 7-8. osztályosok versenyében Brunczel András, Estók Erika és Girhiny Zoltán ötödik lett.

Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítőjüknek, Balázs atyának is!

Előre megszentelt áldozatok liturgiája koliba áldással

Időpont: 
2020. Február 28. - 17:00
Helyszín: 
Eger, Kossuth Lajos út 8.

Görögkatolikus egyházunk nagyböjt első péntekjéhez köti a koliba ünnepélyes megáldását és szétosztását. Mindezt az Előszenteltek Liturgiáját követően.
A koliba szimbolikusan a nagyböjt megédesítésére szolgál, így akar mindenkit felkészíteni a böjti utazásra, futásra.

Gyűjtés a katolikus iskolák javára

Jövő vasárnap (2020. február 16-án) a Görögkatolikus Egyház által fenntartott iskoláknak ajánljuk fel a perselybe tett adományokat. Kérjük a hívek nagylelkű támogatását!

Hittanos sikerek

Az Egri Szervezőlelkészség egy-egy csapattal képviseltette magát az esperesi kerületünkhöz tatozó parókiákról delegált gyerekeknek rendezett versenyen.

Az 5-6. osztályosok (Brunczel Annamária, Budai Soma) és a 7-8. osztályosok (Brunczel András, Estók Erika, Girhiny Zoltán) versenyében is győzedelmeskedve várhatják a hittanosok az egyházmegyei fordulót.

Szeretettel gratulálunk és sok sikert kívánunk!

Ünnepi Szent Liturgia - Jézus találkozása Simeonnal

Időpont: 
2020. Február 2. - 11:00
Helyszín: 
Eger, Kossuth Lajos út 8.

Az ünnep népies neve Gyertyaszentelő Boldogasszony, ami utal a szertartást követő gyertyaszentelésre. A hívek otthonukból magukkal hozott gyertyát szenteltethetnek, ill. a templomból is vihetnek haza magukkal.

Jézus ikon

Közelgő események

A Lexikonból

A Szent Liturgia...