Mindenszentek ünnepe

Egyházközségünk halotti megemlékezését szombaton (október 31-én) a vecsernye után végezzük. Ez lehetőség arra, hogy könyörgést mondjunk elhunytjainkért. Az ünnephez kapcsolódva november elsején 15 órakor az egri Kisasszony temetőben végzünk panachidát.

Fényében járnak a nemzetek - XVI. Benedek pápa üzenete a missziós világnapra

Ezen a misszióknak szentelt vasárnapon mindenekelőtt hozzátok fordulok püspök és paptestvéreim, és hozzátok is, testvéreim Isten népében. Mindenkit arra buzdítok, hogy újítsa meg magában Szent Pálnak, a Népek Apostolának nyomdokán Krisztus missziós küldetésének tudatát: „tegyétek tanítványommá mind a népeket!” (Mt 28,19).

„Ilyennek látom a papunkat” – rajzpályázat

A papság évében rajzpályázatot hirdet a Katolikus Hivatásgondozó Intézet „Ilyennek látom a papunkat” címmel. A kiírók olyan munkákat várnak, amelyek különféle élethelyzetekben (nem csak misézés közben) mutatják meg a papokat. A rajzokhoz pár mondatos kommentárt, történetet is várnak.

„Holt költők társaságában” - irodalmi és imádságos megemlékezés

Időpont: 
2009. Október 10. - 17:00
Helyszín: 
Angolkisasszonyok iskolakápolnája - Eger, Kossuth út 8.

A Dsida Jenő Baráti Kör és az Egri Görög Katolikus Szervezőlelkészség irodalmi és imádságos megemlékezést tart az Angolkisasszonyok iskolakápolnájában, Dr. Lisztóczky László, Ungvári P. Tamás és Ungvári Zsófi közreműködésével. Társaságunkba idézzük Benedek Eleket, Dsida Jenőt, Kazinczy Ferencet és Radnóti Miklóst. Panachidát végzünk és imát mondunk költői hivatásokért. Mindenkit szeretettel várunk!

Szent Liturgia - más időpontban

Időpont: 
2009. Október 7. - 18:00
Helyszín: 
Angolkisasszonyok iskolakápolnája - Eger, Kossuth út 8.

Az október 7-ei liturgia a reggeli időpont helyett este 6 órakor kezdődik. Kérjük továbbítsák ezt az információt mindazoknak, akik részt szoktak venni a hétköznapi szertartásokon!

Kirándulás a Berva völgybe - a túra képei

kép

Egyházközségünk első kirándulására 2009. szeptember 26-án került sor. Paróchusunk hívó szavára 20-nál többen gyűltünk össze, s töltöttük együtt a szombati napot. A Berva völgybe tett túra útvonalát világi elnökünk, Dr. Estók Bertalan tervezte, külön gondolva a számos kisgyerekre.

Jézus ikon

Közelgő események

A Lexikonból

Az ünnep titkát, a heti nap liturgikus gondolatát, vagy a napi szent erényeit magasztaló ének, melyet rövid zsoltárversre (Sztichoszra) énekelünk, s az ősi görög szövegük verses is.