Perselyezés a Szentföldért

Az április 10-ei (jövő vasárnap) adományokat a szentföldi zarándokhelyek javára ajánlja az egyház. A perselybe tett összegekkel a katolikus zarándokhelyek fenntartását támogathatjuk, amelyet a pápa is többször szorgalmaz.

Hramota

Időpont: 
2011. Március 19. - 17:00
Helyszín: 
Angolkisasszonyok iskolakápolnája - Eger, Kossuth út 8.

A keleti egyházban kialakult az az igény, hogy az egyház eltávozott tagjai is jelen legyenek a liturgián.
Az egyházi naptár öt emléknapot ír elő, ezek a halottak szombatjai, amikor a hramota szertartását végzik: a húshagyó vasárnap előtti szombat, nagyböjt 2., 3., 4. szombatja és a pünkösd előtti. A halotti liturgia után parasztázt vagy panachidát végeznek, és a halotti könyörgésekben felolvassák az elhunytak neveit. Ezeket a hívek előzetesen - a hivatalos stólarend szerint 1000 Ft-ért - a pappal feljegyeztethetik.

Előre Megszentelt Áldozatok Liturgiája

Időpont: 
2011. Március 16. - 17:00
Helyszín: 
Angolkisasszonyok iskolakápolnája - Eger, Kossuth út 8.

Az Előszenteltek liturgiája a bizánci egyház sajátos nagyböjti szertartása. Szerdán és pénteken, valamint a nagyhét első három napján végezzük.
Ősi előírás szerint nagyböjtben nem végeztek hétköznap liturgiát, az egyház azonban hetente kétszer biztosítani akarta az áldozást híveinek, éppen a böjtben való megerősítésért. Ezért jött létre az Előre megszentelt áldozatok liturgiája, amely átváltoztatás nélküli ünnepélyes áldoztatási szertartás. Az első része a nagy alkonyati istentisztelet menetét követi, a második része pedig a Szent Liturgiáét.

Nagyböjt

Március 7-ével elkezdődik a húsvét előtti böjti időszak. Ezért hétfőn szigorú böjtöt kell tartani, minden állati eredetű eledelt nélkülözve. Ezen a napon nem fogyasztunk húst, sem tojást, sem tejterméket. A nagyböjt folyamán minden szerda és péntek böjti nap.
A böjti időszakról bővebben olvashatnak a linkre kattintva: /naptar/2009-02-23/a-nagybojt-kezdete

Vajhagyó vasárnapi buzdítás - Fülöp püspök levele

Krisztusban Szeretett Testvéreim!

Tegnap, március 5-én, a Vezeklő atyák szombatján új fejezet kezdődött görögkatolikus egyházunk életében.

Egy évvel ezelőtt, amikor meghirdettük a centenáriumi előkészület három esztendejét, akkor fölidéztük a Hajdúdorogi egyházmegye alapító okiratának kezdő sorait. A Christifideles Graeci apostoli bulla így ír rólunk: „a Magyar Királyság területén élő görög rítusú krisztushívő katolikusok a mintaszerű hit, a jámborság és az Apostoli Szentszék iránti buzgó igyekezet terén mindig is példaértékűen jártak elöl”. Ez a buzgóság – mint fogalmaztam egy éve – 1912-ben új egyházmegyét termett. Isten kegyelméből pedig ma újra egyházmegye születéséről beszélhetünk. XVI. Benedek pápa új exarchát nevezett ki a Miskolci Apostoli Exarchátus élére Orosz Atanáz szerzetes személyében. Ugyanezzel a rendelkezésével módosította a történelmi kormányzóság határait is, kiterjesztve azt a Borsod-Abaúj-Zemplén megye egész területére. Ezzel újabb jelentős lépést tett a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye megalapítása felé. Köszönjük Benedek pápánknak ezt a bölcsességét és a tőle jövő bátorítást, mellyel további fejlődésre késztet bennünket.

IX. imaóra

Időpont: 
2011. Március 7. - 18:00
Helyszín: 
Angolkisasszonyok iskolakápolnája - Eger, Kossuth út 8.

Hétfőn (március 7-én, nagyböjt kezdetén) szigorú böjt van. 18 órakor a IX. imaórát végezzük Lépcsős Szent János tanításának olvasásával, utána böjti vecsernye lesz.

Jézus ikon

Közelgő események

A Lexikonból

Az ünnep titkát, a heti nap liturgikus gondolatát, vagy a napi szent erényeit magasztaló ének, melyet rövid zsoltárversre (Sztichoszra) énekelünk, s az ősi görög szövegük verses is.