Ön itt van most:Paróchus blog / Szépszavú Szent Ménász, Hermogenész és Evgrafosz vértanúk emléke – December 10. A készület huszonhatodik napja

Szépszavú Szent Ménász, Hermogenész és Evgrafosz vértanúk emléke – December 10. A készület huszonhatodik napja


By Demkó Balázs - Posted on 10 december 2022

„Teljes fényű csillagok módjára, * ragyogtatok fel az Egyház szellemi égboltján, * és küzdelmeitek fényével * és ragyogó csodáitokkal * megvilágosítjátok az egész földkerekséget, diadalmas vértanúk…” (Alkonyati zsolozsma)

Tanítás

Szent tanúságtevőkre emlékezik ma Egyházunk, akik Maximián császár idején szenvedtek vértanúhalált Krisztusért. Azt mondja róluk a vecsernyei sztihira: „ Teljes fényű csillagok módjára ragyognak nekünk”. Ugyanis ma is szükségünk van „jelekre”, amelyek Istenhez, vagy éppen Krisztushoz vezetnek bennünket. Az első karácsonykor csillag vezette a bölcseket a betlehemi jászolhoz, bennünket pedig szent tanúságtevők segítenek. „A hit hallásból ered” (Rom 10, 17), azaz valaki beszélt nekünk Istenről. Nem ébredhetünk hitre a hit átadása nélkül. Mindig van valami és van valaki, aki hozzásegít bennünket Isten megtalálásához. Lehet ez egy nagymama, édesanya, nagyapa vagy apa, és lehet egy csodával hasonlatos váratlan esemény az emberi életben, amikor a természet törvényei fölött történik valami a mi érdekünkben. Az ilyen élmények, valamint az Egyház ünnepei segítik az embert közelebb jutni Istenhez.

Ebben a böjti időszakban mi is Betlehem felé tartunk. Ahogyan ezt az utazást megéljük, úgy leszünk tanúságtevők szeretteink előtt a családban. A gyerekek számára nagyon fontos a család közös készülete, hogy hitük megerősödjön, sőt rátaláljanak az isteni Kisdedre, olyannyira, hogy aztán soha el ne veszítsék Őt.

A világnak és a megkeresztelt, de meg nem tért keresztények tömegeinek joga van megismerni az Isten szeretetéről szóló örömhírt, az Evangéliumot, Jézus Krisztus megtestesülésének, kereszthalálának és feltámadásának örömhírét. Az örömhír terjedésének záloga a mi tanúságtevésünk, a mi megtérésünk, ami azt jelenti, hogy lényünket megragadja az örömhír, amiről aztán már nem hallgathatunk.

Elmélkedés

Él bennünk az az öröm, ami abból fakad, hogy mi rátaláltunk Krisztusra? Megsejthető számunkra Lisieux-i Szent Teréz, a missziók védőszentjének azon sóhajtása, amit önéletrajzában ír: „Szeretném körbefutni a földet, és hirdetni az Evangéliumot!”

Tanács

Karácsonyi készületembe belefoglalok mindenkit, akivel csak kapcsolatom van. Beszélek Istenről és mindenképpen szeretettel leszek felebarátaim iránt. Imádkozom értük, tudva, hogy a szeretet megélése nélkül kár Istenről beszélni.

A mai szentírási szakasz: Gal 5,22-6,2 Lk 10,19-21

Közelgő események