Ön itt van most:Paróchus blog / A legszentebb Istenszülő övének elhelyezése (augusztus 31.)

A legszentebb Istenszülő övének elhelyezése (augusztus 31.)


By Demkó Balázs - Posted on 31 augusztus 2016

Tropár 8. hang:
Örökkészűz Istenszülő, embereknek oltalma, * ki szeplőtelen szülésedben sérületlen maradtál, * te a te szeplőtelen tested öltönyét és övét ajándékoztad * körülvevő erősség gyanánt városodnak, * mert tebenned a természet és idő megújul. * Esedezünk azért hozzád: Ajándékozz békét a te országodnak, * a mi lelkünknek pedig bőséges kegyelmet.

Konták 4. hang:
Istent befogadó testedet körülvevő drága öved, Istenszülő, * megvívhatatlan erejévé lett városodnak * és kimeríthetetlen javak kincstára, * ó egyedüli szülő örökszűz!

A szent hagyomány szerint Szent Pulcheria, Flavius Arcadius bizánci császár leánya találta meg a Boldogságos Szűz öltönyét és övét, amit Konstantinápolyba hozatott 450-ben.

Szent Pulcheriáról tudjuk, hogy tehetséges, erős hitű leány volt már gyermekkorától kezdve, és szüzességi fogadalmat tett. Egész életében óvta imáival és bölcs tanácsaival a birodalmat a pogányoktól és az eretnekektől. Kiválóan tudott görögül és latinul, járatos volt az irodalomban, művészetekben és más tudományokban. Fivére császárrá koronázása után is tanácsadója és éleslátású segítője volt.

Azzal, hogy egy összeesküvést megakadályozzon a császári udvarban Pulcheria szüzességi fogadalmát fenntartva hozzáment Marcianushoz, egy katonaságtól támogatott magasrangú tiszthez, és megadatta neki a császári címet. Férje uralkodása alatt, 451-ben hívatta össze a Khalkedoni-i zsinatot mely végül Nestorioszt és a monofizita Eutükhészt kiközösítette.

A történelem folyamán többször történt írásban rögzített csoda, amelyet a Boldogságos Szűz övének tulajdonítottak. Erről tesz tanúságot az is, hogy idővel egy arany ládikát készítettek az Istenszülő Övének és öltönyének Konstantinápolyban.

Az egyik legjelentősebb csoda, amely az Istenszülő közbenjárására történt övének felhasználásával, Leó császár idejében volt. Az uralkodó felesége démonoktól kínzott megszállott lett, súlyosan szenvedett. A császár imádkozott az egész udvari előkelőségekkel a császárné gyógyulásáért, amikor látomásban azt az utasítást kapta a Boldogságos Szűztől, hogy helyezzék az övét a beteg fölé, akkor megszabadul. Ezt meg is tették, és a császárné meggyógyult, még abban az órában.

Ezután az arany ereklyetartóval ünnepélyes körmenetet tartottak a fővárosban, amit időről időre megismételtek. Ennek a csodás gyógyulásnak, és első ünnepélyes körmenetnek az ideje, augusztus 31-e volt.

Konstantinápoly eleste (1453) után, sok viszontagsággal Áthosz hegyére került az Istenszülő öve, amit a mai napig a Vatopedi kolostorban őriznek.

A mai napon kiviszik a kolostorból körmenetre a szent ereklyét, és mai is számtalan csodával igazolja a Boldogságos Szűz anyai szeretetét és jelenlétét a világban.

A Lexikonból

Héber eredetű szó. Jelentése: „valóban, igazán, úgy van, úgy legyen”. Ebben az értelemben zárja az imádsgokat, a benne foglaltak megerősítéséül.