Ön itt van most:2009. évi egyházfenntartás

2009. évi egyházfenntartás


By Demkó Balázs - Posted on 29 január 2009

Az egyháztanács meghatározta az egyházfenntartás minimumát, ami 5000 Ft/fő/év. Egyébiránt hazánkban a Katolikus Egyház 1%-ot kér a hívek jövedelméből. Ez van érvényben a Görög Katolikus Egyházban is. Az egyházfenntartás befizethető a szertartásokat követően, vagy akár át is utalható a szervezőlelkészség 10700282-48602703-51100005 számú számlájára. (Kérjük a kedves híveket, a közlemény rovatban tüntessék fel, hogy egyházfenntartásra szánják az átutalt összeget!)

A hívek befizetése az Egri Szervezőlelkészség fenntartását és fejlődését szolgálja. A Szentírás szava szerint Isten senkinek sem maradt adósa. Százszorosan és ezerszeresen fizet vissza az adakozónak, sok esetben pénzben nem is kifejezhető értékekkel. Érdemes elgondolkodni azon, hogyan szoroz Isten:

A csodálatos kenyérszaporítás esetében azt olvassuk, hogy Jézus öt kenyérrel és két hallal több mint 5 000 embert lakatott jól (Lk 9, 11-17 és Mt 14, 13-21). Az ószövetségben azt olvassuk, hogy Isten igen nagy adókat rótt a zsidókra. A termés zsengéje, a termés tizede, minden állat elsőszülöttje Istené volt. Ezenfelül pedig minden hetedik év termését a szántóföldön kellett hagyni, a gazda nem nyúlhatott hozzá, mert az a szegényeké volt. Ezt hívták szombatévnek. Ezek az isteni rendelkezések próbára tették a nép engedelmességét, de Isten ígért is valamit a szombatév megtartása mellé: „Rátok bocsátom áldásomat a hatodik esztendőben, hogy három évre való termés legyen.” (Leviták 25, 21)

Ezeknek az igazságoknak az ismeretében és hitünkből fakadóan az 1% felajánlása anyagi állapotunk és helyzetünk megáldását jelenti.

Közelgő események

A Lexikonból

Az a templomi könyv, melyben a húsvéttól mindenszentek vasárnapjáig terjedő időszak énekei találhatók.