Ön itt van most:Kedves Testvérek!

Kedves Testvérek!


By Demkó Balázs - Posted on 22 március 2020

Mécses

Szeretnék meggyújtani egy szimbolikus mécsest, ami 24 órán át ég, jelezve, hogy az Egri Görögkatolikus Szervezőlelkészség területén a bizánci rítusú hívek imádkoznak Hazánkért és a világért, hogy megálljon ez a járvány.

Meggyőződésem, hogy a sátán munkája mindaz, ami most történik, és evangéliumi választ kell adnunk rá. Azt kell tennünk, amit a mai evangéliumi szakaszban hallottunk: „Ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal.” (Mk 9,29)

Kérem a híveket, gyerekeket, fiatalokat, időseket, hogy vállaljanak egy órát a nap 24 órájából, amit csöndes imádságban töltenek! Amikor félretesznek mindent és csak Istennek szentelnek 60 percet.

Ismerve a gonosz lelket, semmi sem fontos neki annyira, mint az, hogy elszakítson bennünket az imától, mert ismeri annak erejét, és ismeri Isten jóságát, Aki az ima nyomán kegyelmet ad.

Az Ellenség igazi eszköze a félelem, a szenvedélyeinken keresztül a zaklatás, az imádság idején a szétszórtság, a sietség, hogy megakadályozza szívünk őszinte sóhaját, ami az ima legnagyobb ereje.

Vegyük elő a Zsoltároskönyvet, az Istenszülő Szűz Mária Akatisztoszát vagy a Parakliszt, az imafűzért, Szent Miklós Akatisztoszát, aki Egyházunk védőszentje!

Állítsuk magunk mellé a szenteket, és szerezzünk tapasztalatot közbenjárásukról és Isten irgalmáról ezekben a nehéz napokban!

Kérem a híveket, akik olvassák ezt a felhívást, hogy jelezzék nekem SMS-ben, hogy a ma délután 15 órakor kezdődő imánk 24 órájából melyik órát vállalják, mikor „gyújtanak mécsest”! Magam részéről a hajnali időt választom, 2 óra és 3 óra között, de nagy örömünk lesz, ha a 24 óra mindegyik órájában nem egy, hanem több keresztény is imádkozik.

Meddig tegyük ezt? Amíg hivatalossá nem teszik a járvány befejezését, és nem lesz újra szabad a nyilvános istentisztelet!

Egy hétre vállalja mindenki a kitűzött időt, és aztán életünk beosztásához igazítva módosíthat minden imádságban részt vevő, de kérem, hogy ebben az esetben szóljanak nekem, hogy gondoskodjunk a lyukas óra betöltéséről.

Az idő betartása áldozatunk része, mint a napszak is, ha valaki éjszaka vállalja az imát.

Tegyük ezt a vállalást és felajánlást derűsen, mert „az ima, lelki lélegzés. Amikor imádkozunk, a Szentlelket lélegezzük be: „imádkozzatok a Szentlélekben” (Júd 1, 20). Így tehát minden egyházi imádság a Szentlélek lélegzése, mintegy lelki levegő, s ezzel együtt világosság, lelki tűz, lelki táplálék és öltözet.” Mondja Kronstadti Szent János.

Bizalommal és szeretettel:

Balázs atya

Eger, 2020. 03. 22.

Közelgő események

A Lexikonból

Az ószövetségből örökölt módon a liturgikus nap estével kezdődik. Az őrségváltások időbeosztásához igazodva következtek egymás után a szertartások: 18.00...