Ön itt van most:Paróchus blog / November 24. A készületi idő tizedik napja: Szentek között élő Kelemen római pápa és Alexandriai Szent Péter fölszentelt vértanú

November 24. A készületi idő tizedik napja: Szentek között élő Kelemen római pápa és Alexandriai Szent Péter fölszentelt vértanú


By Demkó Balázs - Posted on 24 november 2020

Tanítás

Az Egyház várja Krisztus második eljövetelét, amiről tudjuk, hogy azt a napot senki nem ismeri, csak az Atya. Krisztus Urunk földi születésnapját azonban minden évben megünnepeljük, és előtte várakozunk az ünnep megérkezésére. De mit jelent várakozni?

Jézus Krisztus második eljöveteléről tudunk, hogy akkor ítélet is lesz a világ fölött. Akkor minden munkánkról, feladatunkról elszámolunk.

Karácsonyra készülve azonban nem jut eszünkbe, hogy Urunk megérkezése egyben ítélet is, mert a kisded eljövetelére gondolunk. Kicsiny gyermekként érkezik, kiszolgáltatva, lemondva minden hatalmáról. De nekünk szabad-e csupán úgy várni Rá, mint egy gyenge kisgyermekre, akinek nincs hatalma? Szabad-e bármit úgy cselekedni mással, mintha nem magával az Úrral tennénk? Lesz-e különbség cselekedeteink között az ítélet napján, amikor számot adunk? Szabad-e egy pillanatra is engedni a világ csábításának és sugallatának, hogy a kisded Jézusban ne a világ Urát, az „Alfát és az Omegát, a Kezdetet és a Véget” lássuk? (v. ö. Jel 1, 8)

Elmélkedés

Ezt mondja az Üdvözítő tanítványainak: „Aki parancsaimat ismeri és megtartja azokat, szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja, én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki.” (Jn 14, 21)

Optyinai Szent Nikón az Istennel való egyesülés lehetőségéről ezt írta: „Az ember a szívét és lelkét Isten előtt azzal készíti elő, hogy elfordul a bűntől, és még a rossz gondolatokat sem engedi belépni, mert az így nyert tisztaságot lelkében, Istennek tartja fenn.”*

Tanács

Isten iránti szeretetünk legfontosabb mozzanatai a böjti időszakban a Szentírás olvasása, Jézus parancsainak megismerése, bűnbánat és böjt, templomi szertartásokon való részvétel, közös imádság. Ha az a kísértés érne bennünket ezen a héten, hogy nem érünk rá, akkor nézzük át életünk dolgait és állítsunk fel fontossági sorrendet! Vizsgáljuk át hiányosságainkat, mulasztásainkat, hibáinkat és ha az isteni parancsokkal szemben eltérést látunk, végezzük el szentgyónásunkat!

A mai szentírási szakasz: 1Tim 1,8-14; Lk 14,25-35

----
*Filocalia De La Optina Vol. II .pag. 296. Editura Egumenita 2010.

Címkék

Közelgő események

A Lexikonból

Liturgikus formula, mellyel az áldozópap vagy...