Ön itt van most:Paróchus blog / November 19. A készületi idő ötödik napja: Szent Abdiás próféta és Szent Barlaám Vértanú emléke

November 19. A készületi idő ötödik napja: Szent Abdiás próféta és Szent Barlaám Vértanú emléke


By Demkó Balázs - Posted on 19 november 2023

„Égi, isteni fénnyel megvilágosítva, előre hirdetted a pogányoknak a jövendő üdvösséget, minden dicséretre méltó.” (A hajnali szolgálaton)

Tanítás

A prófétai jövendölések legnagyobb ígérete a Messiás eljövetele, aki végérvényesen legyőzi a rosszat. Abdiás Edomról, Ézsau leszármazottairól jövendöl, akik elnyerik méltó büntetésüket, mert „Erőszakos voltál testvéreddel, Jákobbal szemben, ezért szégyen borít el, és végképpen kiirtanak.” (Abdiás 10)

A pár sorból álló, ránk maradt jövendölést az Egyház úgy értelmezi, hogy a Sátán bukásáról van szó, és a népek üdvösségéről, ami „közeledik”. „…közeledik az Úr napja… „ (Abdiás 15) „…Sion hegyén menedék lesz, szent hely lesz az…” (Abdiás 17)

Évszázadokkal a jövendölés után konkrétan átélhetjük évente „az Úr közeledését” és megtelünk reménységgel.

A Szentírásban több mint 6400 prófétai jövendölés található. Ezek közül 3268 már beteljesedett, míg a többi prófécia az eljövendő eseményekre vonatkozik. Valamennyi jövendölés változatlanul beteljesedett. Ez pedig azt jelenti, hogy a Szentírás, a világ legigazabb könyve. Ez semmilyen más szent könyvről, pl. a Koránról sem mondható el.

Elmélkedés

„Mert mindaz, ami az Ószövetségben van, árnyék, ami pedig az Újszövetségben áll előttünk, kép. Az igazság a dolgok eljövendő állapota.” Szent Maximosz Hitvalló

A Szent Liturgia Isten Országának, a végső időknek a képe, ami a világtörténelemben akkor kezdődött, amikor Jézus Krisztus megszületett Betlehemben. A születéssel és a megváltói kereszthalállal foglalkozó jövendöléseket megidézi a Szent Liturgia előkészülete, a „proszkomídia”. A „végső időket” pedig a Szent Liturgia többi része jeleníti meg. A Liturgia az Isten Országára adott áldással kezdődik (”Áldott az Atya és Fiú és Szentlélek országa…”), aztán annak megjelenítésével folytatódik, befejezésképpen pedig részesedünk az Ország vacsorájából, egységre és közösségre lépünk a háromságos Isten életével. *

Tanács

Tudatosabban figyeljünk a Szent Liturgia szövegeire, készüljünk már otthon az eucharisztia vételére! Ebben segítenek az imakönyvünkben található imádságok. **

A mai szentírási szakasz: 19; Ef 4, 1-7 és Lk 10, 25-37

*János (John Zizioulas) pergamoni metropolita: Az Eucharisztia És Isten Országa
** Emeljük Föl Szívünket Görög Katolikus imakönyv, 60. oldal.

Címkék

Közelgő események

A Lexikonból

A hajnali zsolozsma második része. Alkotóelemei: Kilenc szentírási ének: óda (pl. Mózes, Izaiás, Dániel, Szűz Mária, Zakariás stb. magasztalóéneke)s az énekek gondolatainak költői körülírása. - A...